in english

Melontaa Muonion lähialueilla            


Tornionjoki-Muonionjoki on viimeinen vapaa suurjoki Suomessa.
Tornionjoki on 530 km pitkä, ja sen virtaama vaihtelee jokisuulla 60-2000 kuutioon sekunnissa. Mistään pikkujoesta ei siis ole kysymys.


Jäät lähtevät joesta Muonion korkeudella keskimäärin 15.5, mutta joskus jäät lähtevät vasta kesäkuun alussa. Kilpisjärvi joen alkulähteillä on usein jäässä vielä 20.6. Silloin, kun jäät lähtevät Kilpisjärveltä, on Torniossa jo täysi kesä. Joki on todellakin pitkä!

Muonionjoki-Tornionjoki on hieno vesireitti, joka on täysin luonnontilainen uomaltaan. Hiekkapenkat ja tuuheat metsät verhoavat joen laitoja. Pääosin "väylä" on rauhallista, hiljaa pyörteilevää virtaa. Paikoin, kuten Muonion kylän lähellä, siinä on lähes järvimäisiä suvantokohtia. Kilpisjärven alapuolella on pitkiä matalia suvantoja, joissa vesikasvit heiluvat hitaassa virrassa.

Mutta joessa on myöskin koskia. Suurin osa koskista on helppoja meloa, eivätkä ne vaadi melojalta mitään erityistaitoja. Muutamat kosket ovat voimakkaita, ja niihin on hyvä perehtyä ennakolta. Joen vedenkorkeus vaihtelee hyvin paljon, ja tulva-aikaan jotkin väylän kosket ovat jopa luokkaa 4. Ja tällöin ovat erityiset koskitaidot tarpeen! Alkukesän vesi on kylmää, ja hypotermia on todellinen vaara veteen joutuneelle uimarille.

Muonion melontajoet (lukuunottamatta Rajaväylää / ACR kartat)

Suurimman osan kesää vedet ovat suhteellisen matalalla, ja vain harvoin vesi nousee merkittävästi syksylläkään. Suuremmat sivujoet ovat kesäisin matalia ja rauhallisia, suurin osa reiteistämme on melottavia vain korkealla vedellä.

Muutamioa lmetsäisiä hienoja melontareittejä jää kesällekin, ´samoin kuin tukuttain kauniita järviä saarineen, missä meloa. Sääsket ja mäkärät eivät ole kiusaksi vesillä!

Kevättulvalla meillä on lukuisia pikkujokia, ja tusinoittain hyviä melontareittejä!

1) Jerisjoki

Jerisjoki on 24 km pitkä kaunis reitti, joka sivuuttaa monia pieniä metsäisiä järviä. Korkeita tuntureita näkyy monasti ympärillä. Reitti lähtee kookkaasta Jerisjärvestä, missä on lukuisia hiekkarantaisia saaria. Keimiötunturi kaartuu järven ylle pohjoisessa. Voit myös vierailla Keimiönniemen vanhoilla kalakentillä, missä on vanhoja kalamajoja menneiltä vuosisadoilta.

Jerisjoen kosket ovat kaikki luokkaa 1. Kosket voidaan helposti meloa avokanootilla ilman aukkopeittoja tai kattavia ilmatankkeja. Jerisjoki on hieno reitti leppoisaan ja rentoon jokiretkeilyyn. Pienet, mutta kiviset kosket tuovat lisäjännitystä, kun melot kohden Muonion kylää.

Tämä reitti on melottu jo 1799 italialaisen tutkimusmatkailijan Giuseppe Acerbin toimesta, joten huolella testatuksi voimme reittiämme kutsua.


2) Kaarannon reitti

Tämä joki on kapea, erämainen ja hyvin erikoinen. Voidaan meloa läpi kesän, vaikka joki on pieni. Kosket ovat varsin pieniä. Luonnon oma kanava mutkittelee paikoin hiekkapohjaisena täällä, läpi tiheiden metsiköiden ja lintujen suosimien suoalueiden läpi. Vesi on kirkasta. Voit tehdä lukuisia pieniä lisäretkiä joelta, kuten vierailun Miasjärvelle tai Mielmukkajärvelle suokanavien kautta. Jyrkiltä vaaroilta näiden järvien takaa aukeaa upea maisema, missä koko tunturiketju levittäytyy panoraamana soiden takana katsojan silimien eteen. Hiekkaharjut vaarojen välissä näkyvät selkeästi kalliojyränteiden päältä, käen kukkuessa suurten suomaiden yläpuolella. Voit myös vierailla könkäsen pienellä vesiputouksella.

Kajangin kylän jälkeen saavutaan asutummalle alueelle. Retki voidaan lopettaakin tähän kylään.

Alempana on hiema terhakampi koski, Kaarneskoski, luokka 2- - 3 vedenkorkeudesta riippuen. Tulvalla avokanootti täyttyy hetkessä vääjäämättä, matalalla vedellä on ongelmana jyrkkä mutka ja lukuisat kivet. Kosken voi myös kantaa ohi helposti, vasemman harjun päällystää pitkin.

Tämän kosken jälkeen on tasaista ja sileää vettä aina Muonioon saakka. Voit myös viettää aikaa Ylimuonion hiekkarannoilla.

45 km Muonioon, 25 Km Kajangin porokylään.

3) Kangosjoen reitti

Tämä on lyhyt, mutta kaunis reitti Kangosjärvestä Muonion kylille. Joki on vain 10 km pitkä. Kesäaikaan vain matalia heikkoja koskia, luokka 1. Tulva-aikaan muutama kiperä ja nopea virtapaikka mutkineen, luokka 3. Tämä reitti voidaan keväällä aloittaa jopa 50 km päästä jokisuusta.


Katso myös kevätjokien osuudet 4-5!


KEVÄTKAUSI

Meillä on lukuisia hycviä melontareittejä korkean veden aikana. Toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa ei monasti ole vielä lainkaan sääskiä, mutta kuitenkin usein varsin kesäiset säät. Muutamia parhaita tuon ajan reittejä ovat:

1) Merasjoki Yleisimmin käytetty reitti on 25 km pitkä, useimmat kosket luokkaa 2+ - 3-. Meraslinkka on tosin korkeallavedellä jopa luokkaa 4. Erämainen joki, jolta on kauniita maisemia vanhoihin metsäalueisiin. Retken voi aloittaa kuitenkin kymmeniä kilometrejä ylempääkin, Haljun erämaasta, joka on osa Lainionkairan suurta erämaa-aluetta.

Matalalla vedellä joki on hyvin kuiva, eikä melonta ole mielekästä. Avokanooteille on soveliainta aika tulvan ja kesäveden välissä.

2) Särkijoki 25 km pitkä, toinen päähaara Kangosjoen latvareiteillä. Helppo melottava jopa tulva-aikaan. Matalia siltoja ja kapeita koskia luokkaan 2 asti. Tämä retki alkaa hyvin läheltä Jerisjärveä.

3) Nivunkijoki 35 km pitkä, hyvin mutkainen, toinen Kangosjoen päähaara. Ei sovellu missään tapauksessa pitkille kajakeille tai kanooteille. Lapin tiheät pusikot tulevat täällä tutuiksi. Joki mutikttelee tiheän metsän seassa. Pientä varovaisuutta tarvitaan, joka talvi kaataa lumen painio uusia puita joen yli. Nopeita ja jyrkkiä koskia, esteiden takia jopa luokkaan 4- asti. Jännittävä retki!

4) Keräsjoki Paras osuus on 10 km pitkä koskinen yläosa. Paljon kiviä, kesällä tämäei ole mielekäs reitti, kanootti ei luista enää kivien yli. Korkealla vedellä tänne muodostuu 70 korkeusmetrin avulla hyvin voimaklas ja nopea koskisarja, koskia aina luokkaan 3+ saakka. Kapea uoma rynnistää tuuheiden metsien läpi. Suhteellisen suuri joki. Suuria aaltoja, ei sovellu avokanooteille ilman aukkopeittoa tai täyttä kellukevarustusta.

Koskien jälkeen voit jatkaa matkaa Muonioon saakka. Liepimän jälkeen ei joessa ole enää ainoatakaan koskea, joten tämä reitti on erittäin hyvä melottava läpi koko kesän! Reitti jatkaa vehreiden suomaiden läpi ja yhtyy pian pahajokeen, joten lue loput sieltä.

Kesällä on ongelmana aloituspaikan löytäminen Liepimästä. Todennäköisesti opastus reitin löytämisessä on tarpeen.

5) Pahajoki Yläosa Juutilaisenmaan sillalta alkaen on viidakkomelontaa. Koskia on, mutta ne eivät tuota vaikeuksia, mutta viidakko tuottaa. Jos haluat valloittaa keltahiekkaisen viidakkojoen, katsella kaloja ja tuntureita ja jos haluat kohdata ongelmia, lähde tälle joelle ja varaa aikaa.

Alaosaan pääsee suoraan pienellä vetomatkalla niityn yli kajangista tai Keräsjokea pitkin.

Alaosa on kosketon, ja hyvä melottava läpi koko kesän. Vanhat heinäladot kohoavat joen varsilla.

Itse joki on kosketon, erittäin mutkainen, erämainen ja monin paikoin hiekkapohjainen. Reitti on kaunis ja tunnelma on hieno joella. Ylimoniossa yhdytään Karannon reittiin.


6) Pyhäjoki Tämä on Muonion ainoa alppijoki, ja on melottavissa ainoastaan huipputulvalla.

Joki alkaa pallastunturin alta, suolta ja Killinpoikainjärviltä. Kesällä ei Killinpoikajärvillä voi ikävä kyllä meloa, ne kuuluvat kansallispuiston rajoitusosaan. Pallaksen tie on hyvä aloituspaikka.

Joen alku on vielä varsin tasainen, alussa on yksi tiheä pusikko, joka pitää selvittää. Maisemat Lommoltunturiin ovat hienot.

Pian on enää 1,5 km lopetuspaikkaan, ja korkeuseroa on vielä 55 metriä jäljellä. Ja alaosassakin on lukuisia suvantoja, joten kosket ovat todella jyrkkiä.

Aluksi on tukkoisia koskia luokkaa 4-. Sitten joki sukeltaa putousmaisesti kanjoniin, jolloin muodostuu voimakas ja vaarallinen koski luokkaa 5. Muutamien suvantojen seassa seuraa uusia kanjoneita ja putouksia, luokka 4 - 5-. Luokka ja vaikeus vaihtelee suuresti vedenkorkeuden ja pusikkotilanteen mukaan. Norjan joista vastaa lähinnä Setninga tyyliltään pyhäjokea, ollen kuitenkin helpompi, joskin pidempi.

Lopussa jälleen helpompaa. Varo luontopolun siltoja. Saapuminen Pallasjärven sulaan jäiden keskelle, Pallastunturin alle, on kaunis paikka päättää melonta. Ja lähteä vaikka hiihtämään viimeisille lumille!


Lähialueilla paljon muitakin jokia...

TERVETULOA MELOMAAN MUONIOON!

Kanootin vuokrausta ja opastusta:
Lomamaja Pekonen