in english


ACR Kartat

A
Könkämäeno

B Muoniojoki

C TorniojokiVäylän voimakkaimmat kosket ovat:

1) Kilpisluspa Rajajoen ensimmäinen koski. Hyvin jyrkkä ja kivinen. Nopea virtaus, kapea virranuoma. Luokka 3-4-. Koski ei sovellu lasikuituisille merikajakeille alaosan kivikkojen takia erityisen hyvin. Helppoa kantaa ohitse kosken vasemmalta puolelta.

2) Peera. Luokka 2 vähällä vedellä, luokka 3 korkealla vedellä. Avoin koski, muutamia kiviä, kapeahko ja nopea koski.

3) Lammas. Luokka 3-3+. Vaikeimmat kohdat 4 km pitkän koskijakson alussa ja lopussa. Ensimmäisen kosken jyrkissä mutkissa on moni kajakki rikkoutunut kiviä vasten. Alkupää on kaikilla vesillä luokkaa 3, korkealla vedellä on reitinvalinta helppoa ja uoma levenee. Viimeinen koski on voimallisin tulövalla, jolloin se on jopa luokkaa 3+, hyvin voimakas aallokko.

4) Pättikkä. Luokka 3+ - 4. Koko rajajoen vaikein koski. Voimakas virtaus, paljon kiviä vähällä vedellä. Kapeahko reitti monin paikoin. Korkealla vedellä syntyy valtaisia aaltoja ja erittäin voimakas stoppari keskelle koskea, täyttäen lähes koko kulkureitin. Tällöin on viisainta pysyä hyvin lähellä kosken oikeaa reunaa.

5) Muonion kosket luokka 2+- 3

Uoma ei ole enää kapea, tilaa riittää! Muonionkoskissa on kesäisin suhteellisen lämmin vesi, uoma on syvä ja kiviä on vähän. Paljon hyviä leikkipaikkoja koskipuljailuun . Muutamia vahvoja stoppareita korkealla vedellä, ei muita mainittavia ongelmia. Näissä koskissa on hyvä testata turvallisesti taitojaan!

Muutamia erityisen hyviä puljauspaikkoja ovat

a) Saarihontto

Korkealla vedellä tänne syntyy todellakin suuri, mutta pehmeä leikkistoppari. Stopparin harjankorkeudeksi on mitattu valokuvista jopa noin 4 metriä! Suuri mutta turvallinen kokemus!

b) Äijähontto

Korkealla vedellä täällä on vain surffiaaltoja. Matalalla vedellä tänne syntyy suuri ja ajoittain vähemmän pehmeä stoppari. Hieno paikka hardcore-rodeoon stopparin ollessa vahvimmillaan, muutoin hyvä leikkipaikka.

Monia muitakin hyviä puljauspaikkoja, joita ei ole helppoa aina löytää leveältä joelta. Kysy paikallisilta melojilta lisää, kun saavut!

6)Kattilakoski

Tämä on helppo koski meloa alas, jos pysyt keskellä uomaa. Koskiluokka 2 - 2+. Joen oikeassa laidassa on kuitenkin lukuisia stoppareita, etenkin korkealla vedellä, jotka tarjoavat hyviä puljauspaikkoja.

7) suuret kosket meren lähellä

Täällä on todellakin vettä. Kiviä on keskivirrasta äärimmäisen vaikeaa löytää, etenkin tulva-aikana.

Vuento on ensimmäinen näistä koskista, luokka 3 - 3+. Suuria aaltoja, oikeassa rannassa alemmalla vedellä stoppareita. "Viheltävä pyörre" syntyy tulva-aikaan oikean rannan kallioiden taakse. Tätä on syytä välttää, jos haluat meloa pinnalla. Jos haluat varman ja pitkän sukelluksen kajakkisi kanssa, hyppää pyörteeseen!

Matkakoski onseuraavana. Suunnattomia aaltoja tulva-aikaan. Hyvin voimakkaita stoppareita kokio kesän ajan. Jotkin näistä ovat ajoittain tappavia. Koskessa on sen aivan oikeassa reunassa helppo reitti, luokka 2+ - 3. Pääuoma vaatii etukäteistarkastelua ja pientä varovaisuutta tiettyinä aikoina, luokka 3 - 4. Vaarallisia stoppareita pääväylässä ja varsakallion ruotsin puolen tyvessä, älä missään tapauksessa joudu niihin!

Matalalla vedellä Matkakoski on koko väylän paras puljauskoski. Korkealla vedellä koski on jokseenkin puljauskelvoton kosteiden kadottua.

Kukkola on kolmantena. Koski on enemmänkin merta kuin maata. Ei leikkipaikkoja, tasaisen nopea ja leveä virtaus. Luokka 3 kaikilla vesillä. Tulvavesillä uoma tasoittuu, joten vaikeus ei lisäänny. Vaarallisinta on meloa rannan lippolaitureihin, turvallisinta on laskea koski keskeltä virtaa. Tulvalla ikävä stoppari aivan alussa, vasemman rannan tuntumassa.

Sivujoista huomattavin on Lätäseno, joka alkaa Haltin kupeesta arktiselta tundralta, missä ei ole teitä eikä puita. Lätäsenon kosket ovat voimakkaampia kuin rajajoen, jopa korkeaan luokkaan 5 asti löytyy vaikeutta korkealla vedellä. Lätäseno työntää kirkkaat vetensä rajajokeen Markkinan kylän kohdalla 120 km melonnan päätteeksi. Tämä retki pitää aloittaa helikopterilla.